Lähisündmused

15:45 13.08.2018

Leader-toetused Valgamaa ettevõtjatele, taotlusvoor avatud 27.august-14.september 2018

27. augustist 14. septembrini on avatud Valgamaa Partnerluskogu neli taotlusvooru. Toetust saavad taotleda kuni üheksa töötajaga ettevõtted või MTÜd või SAd, mis on registreeritud ja tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Otepää ja Valga vald  (va Valga linn) ning Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas).

 

 • Tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse“ raames toetame tegevuspiirkonna ettevõtlusinvesteeringuid.
  Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2 000 – 30 000 eurot. Toetuse määr kuni 60%. Investeeringuga kaasneb kohustus säilitada või luua vähemalt üks täiendav töökoht hiljemalt 2 aasta jooksul peale investeeringu elluviimist.
  Toetatavad valdkonnad:
  • kohaliku ressursi (sh puit, savi, kivi, põllumajandussaadused, toit jne.) töötlemine;
  • kohalikul ressursil põhinev käsitöönduslik tootmine;
  • mittetraditsiooniline põllumajandus (toetatakse ainult ettevõtlusega alustamist – taotlemise hetkel ei ole ettevõtte registreerimisest Äriregistris möödas rohkem kui kaks aastat);
  • kohalikul toormel, toidupärandil või ökotoidul põhinev eripärane toitlustusteenus;
  • turism (eelistus: aktiivset tegevust soodustavad teenused, loodusturism, puhkealade väljaarendamine, perepuhkus);
  • loomemajandus;
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus.
    
 • Tegevus 1.3  "Piirkondlike võrgustike arendamine"  toetame NG kollaste raamide baasil ettevõtjate ja kogukonnakeskuste võrgustike loomist ja arendamist.
 • Tegevus 3.2 „Maale elama-tüüpi projektid, mis turundavad tegevuspiirkonda väärt elukohana“ toetame Valgamaa elukeskkonna turundusprojekte.
 • Tegevus 3.3 „Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning ettevõtluskeskkonnana“ keskendub sellel aastal Valgamaa kui turismi sihtkoha turundamisele.

Kui tekib küsimusi või tahate aru pidada idee sobivuses toetuse tingimustega, siis võtke meiega kindlasti ühendust.

Tiina Ivask: e-posti aadressil tiina@valgaleader.ee, telefon 5349 1195.

Aili Keldo: e-posti aadress aili@valgaleader.ee, telefon 5373 5503.

NB! Kutsume taotlejaid osalema sügisese taotlusvooru infopäevale 28. augustil kell 15.00 Valga jaamahoone 1. korruse saalis (sissepääs paremast kõrvaluksest). Oma osalemisest andke teada e-posti aadressil info@valgaleader.ee.