Uudised

14:12 19.04.2018

Arenguagentuur kutsub MTÜ-de koolitustele

Valgamaa Arenguagentuur kutsub  MTÜde esindajaid valdkonna põhiteadmisi andvatele koolitustele 2. ja 3. mail Valgas.

2.mail toimuv alustava MTÜ baaskoolitus annab esmase ülevaate MTÜ tegutsemispõhimõtetest ning sobib nii uutele juhatuste liikmetele, äsja tegevusega alustanud ühingutele kui ka neile, kes alles planeerivad MTÜ asutada.

3. mail toimuv tegutseva MTÜ baaskoolitus sobib uutele juhatuse liikmetele ja ka valdkonnas kogenutele põhiteadmiste ja tegutsemispõhimõtete ülekordamiseks ja täiendamiseks.

 

Koolitused viib läbi MTÜ valdkonnas 15 aastat tegutsenud jurist Kaidi Holm.

Osaleda võib ühel või ka mõlemal koolitusel kuni kolm ühe organisatsiooni esindajat.

Ühe osaleja  maksumus ühe koolituse kohta  on 8 eurot, mis katab osaleja toitlustuskulud.

 

Osaleja ankeet koolitustele registreerimiseks asub siin

Registreeruda palume hiljemalt 29.04.2018.a.

 

Koolitus: Alustava MTÜ baaskoolitus: Elujõulise MTÜ kavandamine ja juhtimine

 

Aeg: Kolmapäev, 2.05.2018

Koht: Valga, Jaama pst.12, Jaamahoones, Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla seminariruumis.

 

Eeltöö koolitusel osalejatele:

  1. Palun loe enne koolitust põhjalikult läbi oma ühingu põhikiri ja mittetulundusühingute seadus (www.riigiteataja.ee) ning võta need koolitusele kaasa.

 

Päevakava:

 

10.00 – 11.30

MTÜ olemus ja õiguslik staatus

Mittetulundusühinguõiguse eripära

MTÜ strateegiline kavandamine

 

11.30 – 11.45

Kohvipaus

 

11.45 – 13.15

MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid

Juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus

 

13.15 – 14.00

Lõuna

 

14.00 – 15.30

Ühingu liikmed

Sisuka ja õiguspärase üldkoosoleku kavandamine

              

15.30 – 15.45

Kohvipaus

 

15.45 – 17.15

MTÜ tegevustega kaasnevad õigussuhted

Lepingute sõlmimine

 

 

 

 

Koolitus: Tegutseva MTÜ baaskoolitus:  MTÜ enesehindamine ja arendamine

 

Aeg: Neljapäev, 3.05.2018

Koht: Valgas, Jaama pst. 12, Jaamahoone Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla seminariruumis

 

Eeltöö koolitusel osalejatele:

  1. Palun loe enne koolitust põhjalikult läbi oma ühingu põhikiri ja mittetulundusühingute seadus (www.riigiteataja.ee) ning võta need koolitusele kaasa.

 

Päevakava:

 

10.00 – 11.30

MTÜ enesehindamine ja arengu kavandamine

Arengu-  ja tegevuskava koostamine

 

11.30 – 11.45

Kohvipaus

 

11.45 – 13.15

MTÜ põhikirja korrastamine

Juhtimisorganid ja nende funktsioonid

Juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus

 

13.15 – 14.00

Lõuna

 

14.00 – 15.30

Ühingu liikmed

Sisuka ja õiguspärase üldkoosoleku kavandamine

              

15.30 – 15.45

Kohvipaus

 

15.45 – 17.15

MTÜ sisekommunikatsioon

Konfliktide ennetamine ja konstruktiivne lahendamine

 

 

Koolitaja: Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ juhataja, juhtiv koolitaja ja konsultant. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 15-aastane kogemus mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhtorganite liikmete koolitamisel ja nõustamisel.  Seniste koolituste põhiteemadeks on olnud hea valitsemine, juhtimise juriidika, eesmärgikeskne strateegiline planeerimine, projektijuhtimine, arengukavade koostamine, juhatuste  pädevus- ja kompetentsimudelite loomine ning organisatsioonide enesehindamissüsteemide disain.

 

Kaidi on välja töötanud mitmeid metoodilisi materjale MTÜ ja SA juhatuse töö parendamiseks ja hindamiseks ning on kirjutanud muuhulgas Hea valitsemise käsiraamatu ühenduste juhtidele.

 

Koolituste toimumist rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Meeldivate kohtumisteni koolitustel!

Lisainfo: Aet Arula

MTÜ konsultant
SA Valgamaa Arenguagentuur

Mob. +372 526 0236

e-post aet.arula@valgamaa.ee

 

SA Valgamaa Arenguagentuur

Kesk 11 Valga 68203

www.arenguagentuur.ee