Uudised

11:21 24.11.2017

Valgamaa Arenguagentuur "20"

SA Valgamaa Arenguagentuur tähistab 20. juubelit!

Täna, 24. novembril tähistab Valgamaa Arenguagentuur 20. tegutsemisaasta täitumist avatud ustega Valga raekojas kell 12-14

Valgamaa Arenguagentuur kasvas välja 1994.a. loodud Kagu-Eesti Ettevõtluskeskusest ning alustas iseseisva organisatsioonina tegevust 1997. aastal. Loodud sihtasutus on maakondlik arendusorganisatsioon, mille eesmärgiks on läbi oma tegevuste muuta maakonna majandus – ja elukeskkonda atraktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks, kaasa aidata koostöö tõhustamisele erinevate arendusorganisatsioonide vahel ning pakkuda professionaalseid tugiteenuseid.

 

Agentuuril on neli peamist tegutsemisvaldkonda: turismitegevused, ettevõtete nõustamine, noorte ettevõtlikkuse suurendamine ning mittetulundusühingute nõustamine. Lisaks viib arenguagentuur ellu erinevaid maakondlikke projekte.

 

Turismivaldkonnas koordineerib agentuur Valga, Otepää ja Tõrva turismiinfo keskuste tööd, koostab turismitrükiseid ning turismikaarte, samuti tegeleb maakonna kui turismisihtkoha turundamise ning turismi valdkonnas tegutsevate ettevõtete koolitamisega.

 

Kolmandat aastat korraldab arenguagentuur noorte ettevõtlikkuse suurendamiseks ettevõtluskonkurssi „Nupp Nokib“, millel osaleb üle saja maakonna noore ning mille raames loodud õpilas- ja minifirmad on edukad üle-Eestilistel konkurssidel. Samuti toetatakse maakonna koolide liitumist ettevõtliku kooli programmiga.

 

Ettevõtluse valdkonnas nõustatakse alustavaid ja juba tegutsevaid ettevõtjaid, korraldatakse ettevõtjate mentorklubi ning õppereise.

 

Samuti nõustatakse arenguagentuuris alustavaid ja juba tegutsevaid mittetulundusühinguid, viiakse läbi valdkondlikke koolitusi ning koordineeritakse üle-Eestilise  Ühisnädala raames Valgamaa üritusi.

 

Lisaks teeb arenguagentuur tihedat koostööd maakonna erinevate organisatsioonidega ning viib läbi maakondlikke eriprojekte.

 

Arenguagentuuri tööd koordineerib 9-liikmeline juhatus ning asutuses töötab 12 inimest.

 

SA Valgamaa Arenguagentuur kuulub maakondlike arenduskeskuste üleriiklikku tugivõrgustikku, mille ca 130 konsultanti töötavad igapäevaselt nii alustavate kui kogenud ettevõtjatega. Võrgustiku toel luuakse Eestis iga-aastaselt juurde tuhatkond äriühingut ja pooltuhat MTÜ-d ning võrgustiku initsiatiivil tegutseb üle riigi kokku sadakond ettevõtete koostööümarlauda ja -võrgustikku.