Uudised

10:28 23.11.2017

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi infopäevad

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi (rahvakeeli hasart) raames saab KOV, MTÜ või SA küsida toetust investeeringuteks (ehitustööd, mööbli ja seadmete soetamine), mis parandavad laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimusi.

Programmi uus voor avatakse 02.jaanuaril 2018 ja taotluste esitamise tähtpäev on 01. märtsil 2018 .a kell 16.30.
Seoses uue vooru avamise ja novembris vastu võetud muudatustega on kavas teha kaks infopäeva:

I infopäev Tartus 10.01.2018. a kell 11.00-15.00

II infopäev Tallinnas 12.01.2018. a  kell 11.00-15.00

Infopäevadel saab registreeruda EAS-i kodulehel:

Tallinna infopäevale https://www.eas.ee/events/regionaalsete-investeeringutoetuste-infopaev-tallinnas/

Tartu infopäevale https://www.eas.ee/events/regionaalsete-investeeringutoetuste-infopaev/

Infopäeval on plaanis tutvustada programmi muudatusi, vaadata üle taotlusele, taotlejale ja investeeringu objektile esitatavad nõuded. Vaatame üle hindamiskriteeriumid ning avame ka EASi e-keskkonna, et tutvuda taotluse reaalse esitamisega.