Uudised

09:43 27.10.2017

Tunnusta Valgamaa ettevõtteid ja ettevõtluse edendajaid

Valga Maavalitsus, SA Valgamaa Arenguagentuur, MTÜ Valgamaa Partnerluskogu ja MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit  kuulutavad välja konkursi „Valgamaa ettevõtluse auhind 2017“. Konkursi eesmärgiks on tunnustada Valgamaa ettevõtjaid, kes oma hea maine ja aktiivse tegevusega on aidanud kaasa maakonna arengule.

Ettevõtluskonkursi  võitjad  valib esitatud  nominentide seast  välja maavanema moodustatud komisjon neljas kategoorias:

1. Parim tootmisettevõte
Tootmisettevõte, mis on tegutsenud vähemalt 3 aastat. Ettevõtet iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus.

2.  Parim teenindusettevõte
Teenindusvaldkonnaga (sh turismiga) tegelev ettevõte, mis on tegutsenud vähemalt 3 aastat ning mida iseloomustab kõrge teenindustase, teenuste mitmekülgsus, omanäolisus ja atraktiivsus.

3.  Parim uustulnuk
Ettevõte, mis on tegutsenud 1-3 aastat ja loonud juurde uusi töökohti. Ettevõtte tegevust iseloomustab areng, uudsed tooted, teenused või ideed.

4.  Ettevõtluse edendaja
Ettevõtluse edendajaks võib olla üksikisik, tegutsev ettevõte, kohalik omavalitsus või mittetulundusühendus, mis on aidanud kaasa ettevõtluse arengule Valgamaal.

Komisjon valib kategooriate võitjate seast välja Valgamaa aasta ettevõtja. Komisjonil on õigus anda välja ka eriauhindu.

Hindamise ja võitjate väljaselgitamise kord
Konkurss korraldatakse üks kord aastas ning hindamise aluseks on nominendi  2017. aasta tegevus.  Konkursi võitjatel ei tohi esineda maksuvõlgnevusi riiklike maksude osas.

Komisjon hindab ja reastab esitatud nominendid vastavalt kandidaadi ülesseadja põhjendustele ja konkursi kategooriale. Komisjon arvestab muuhulgas ka Valgamaa kajastatust asu- või tegevuskohana nominendi kodulehel ja/või muudes turundusmaterjalides.

Nominendi tegevuse kestust arvestatakse konkursi väljakuulutamise seisuga.
Nominente on oodatud esitama: asutused, organisatsioonid,  ettevõtted ja eraisikud.
Nominente on võimalik esitada kuni 12 .november, täites elektroonilise ankeedi SIIN

Paberkandjal saatmise puhul palume kirjeldada lühidalt nominendi tegevust, saavutusi 2017. aastal ning põhjendada, miks esitatav Teie arvates tunnustust väärib. Ettepanekuid ootame Valga Maavalitsuse postiaadressil Kesk 12, 68203 Valga.

NB! Organisatsioone ja isikuid, kellele on auhind omistatud, ei saa sama kategooria auhinna saamiseks uuesti esitada enne kahe aasta möödumist.

Konkursi kategooriate võitjad eelneval kahel aastal:

2016

Parim tootmisettevõte,  Valgamaa aasta ettevõte – UPM-Kymmene Otepää AS

Parim teenindusettevõte – GMP Clubhotel & Pühajärve Restoran

Parim uustulnuk – Klarvinduer OÜ

Ettevõtluse edendaja – Mulgi Mekk MTÜ

2015

Parim tootmisettevõte,  Valgamaa aasta ettevõte – Atria Eesti AS

Parim teenindusettevõte – MTÜ Paju Pansionaadid

Parim uustulnuk – Ugandi Meelelahutus OÜ Otepää Winterplace

Parim uustulnuk – Helme Pansionaat AS

Ettevõtluse edendaja – Valgamaa Äriklubi president Hans Heinjärv