Uudised

10:22 06.10.2017

Selgusid aasta parimad Valgamaa toitlustusettevõtted

Valgamaa toitlustusasutuste parim teenindus on Valga kohvikus Fresh Buffe, GMP restoranis Pühajärvel ning Otepää restoranis Mr. Jakob.  

Toitlustusasutuste monitooringu teostas  Dive Group OÜ maikuu jooksul , hinnati maakonna 86 toitlustusasutust.

Uurimuse eesmärgiks oli kaardistada Valgamaa tuntud toitlustuskohtade    teenindustase ja pakutavate toitude kvaliteeti, vaadelda ja hinnata teenindajate käitumist igapäevastes teenindussituatsioonides, jälgida protsessireeglite täitmist, kaardistada teenindusprotsessi positiivsemad ja negatiivsemad aspektid ning luua lähtepunkt klienditeeninduse taseme edasiseks monitoorimiseks, arengutrendide jälgimiseks ja teeninduse arendamiseks.

Valgamaa turismiarendusjuhi Signe Hunt sõnas, et idee monitooringu läbiviimiseks kasvas välja eelmisel aastal Valgas toimunud toitlustusasutuste hindamises  eesmärgiga saada ülevaade kõigi maakonna toitlustusasutuste teeninduskvaliteedist.

Monitooringu  tellis Valgamaa Arenguagentuur  ja rahastas   Valgamaa Omavalitsuste Liit ning Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevus "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projekt nr EU51089 „Valga maakonna piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2018“ raames.