Uudised

08:51 29.06.2017

Leader investeeringutoetus Valgamaa ettevõtjale

Valgamaa Partnerluskogult  saavad toetust taotleda meetmest Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse  kuni 9 töötajaga ettevõtted, MTÜd või SAd, mis on registreeritud ja tegutsevad Valgamaal Puka, Taheva, Õru, Sangaste, Karula, Otepää, Palupera, Tõlliste vallas.
Taotlusvoor on avatud 4. septembrist kuni 15. septembrini 2017 kell 16.00 .
 

Toetatavad valdkonnad:
kohaliku ressursi (sh puit, savi, kivi, põllumajandussaadused, toit jne.) töötlemine;
kohalikul ressursil põhinev käsitöönduslik tootmine;
mittetraditsiooniline põllumajandus (toetatakse ainult ettevõtlusega alustamist – taotlemise hetkel ei ole ettevõtte registreerimisest Äriregistris möödas rohkem kui kaks aastat);
kohalikul toormel, toidupärandil või ökotoidul põhinev eripärane toitlustusteenus;
turism (eelistus: aktiivset tegevust soodustavad teenused, loodusturism, puhkealade väljaarendamine, perepuhkus);
loomemajandus;
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2 000 – 30 000 eurot.

Taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 40% projekti abikõlblikest kuludest ja toetuse määr on kuni 60 % abikõlblikest kuludest.

Eelnõustamiseks palume pöörduda:
Tiina Ivask
tegevjuht
tel 5349 1195
e-post: tiina@valgaleader.ee

Aili Keldo
meetme koordinaator
tel: 5373 5503
e-post: aili@valgaleader.ee