Kalender

AVATUD - taotlusvoor 'Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamine'

06. juuni kell 00:00 kuni 13. juuni kell 00:00

Toetuse spetsiifilisteks eesmärkideks on toidu tootmise ja turustamise tarneahela toimimise parandamine, põllumajandustoodete tootjate ja töötlejate turujõu suurendamine ning omavahelise koostöö arendamine.

Taotlusi võetakse vastu 06. juunist kuni 13. juunini 2019. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja projektiplaan ning nendes esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

Täpsem info PRIA kodulehel