PILT

Idee vormimine

Kuidas alustada oma ettevõtmisega?

PILT

Jätkusuutlikkus

Kuidas tagada ettevõtmise
pidev areng?

PILT

Omavalitsusele

Kuidas arendada kohaliku omavalitsuse elu?

PILT

Investorile

Kuidas saab Sinu investeering teoks Valgamaal?

Valgamaa fotopank

Valgamaa fotopank asub aadressil foto.valgamaa.ee

Valgamaa fotopanga eesmärgiks on tutvustada Valga maakonda turismisihtkohana ja suurendada teadlikkust maakonna turismiväärtusest.

Fotopanga kasutustingimused

Kõik fotopangas esitletud fotod on kaitstud Eesti Vabariigi autorikaitse seadusega. Fotode edasimüümine, kasutusõiguse edasi andmine, töötlemine või kuritarvitamine on keelatud.

Fotode kasutus

Fotopanga fotosid võib Valgamaad turismisihtkohana tutvustamisel kasutusõigusi edasi andmata kasutada tähtajatult mittekommertslikel eesmärkidel kogu maailmas.

Fotosid on lubatud kasutada mittekommertslikel eesmärkidel järgmistes kasutusvaldkondades: trükistes, veebilehtedel, trüki- liikuv-, välireklaamides, esitlustes, visuaalsetes kujundustes. Fotode oluline muutmine (etteantud kuju, ka suurendamine ja vähendamine) ja kasutusvaldkonnast kõrvale kaldumine ei ole lubatud.

Kasutaja poolt fotode kasutamistingimuste rikkumisel on fotopanga haldajal õigus keelata kasutajal edaspidi Valgamaa fotopanga fotode kasutamine. Kui fotode kasutamine ei vasta reeglitele, võib fotopanga haldaja või foto autor esitada kasutajale süüdistuse. Fotode avaldamise eest kannab eranditult vastutust nende kasutaja. Fotode olulisel muutmisel või kasutusvaldkonnast kõrvale kaldumisel on haldajal õigus nõuda leppetrahvi iga rikkumise eest 600 eurot.

Fotopangas on fotod esitatud reeglina vähendatud kujul. Fotosid ei saa fotopanga keskkonnast kasutamiseks alla laadida. Soovitud fotod tuleb tellida fotopanga administraatorilt või autorilt (tellimise juhis allpool).

Fotode tellimine

Tasuta kasutamiseks fotod tellitakse fotopanga administraatorilt valgamaafoto@gmail.com ja tasulised fotod foto autorilt.

Fotopangast fotode tellimisel nõustute sellega, et olete vastutav fotode eest, mille kasutusõiguse olete saanud ning kasutate fotot mittekommertslikel eesmärkidel vaid Valgamaad turismisihtkohana tutvustamisel.

Kopeerige faili nimi või nimed (NB: mitte pealkiri) kirja sisusse. Tellimuses palume põhjendada, kus ja mis eesmärgil soovite fotot kasutada. Samuti palume iga kasutatava foto juures alati ära tuua fotograafi nimi ja allikana viidata Valgamaa fotopangale. Fotopanga administraatoril on õigus saadud tellimuse kohta täiendavat infot küsida, kui foto kasutusvaldkond pole arusaadavalt kirjeldatud.

Tähelepanu!
Tasuta kasutamiseks lisatud fotode originaalid eemaldab administraator seejärel fotopangast, vähendab nende mõõdud esitlusvaatele sobivaks, lisab fotodele fotopanga vesipildi ja copyrighti märgi, et tagada fotode kasutustingimuste täitmine.

Fotopanga administraatoril on õigus eemaldada halva kvaliteediga, fotopanga eesmärgile mittevastavad fotod fotopangast eelneva teavitamiseta. Administraatoril on õigus tõsta fotosid albumite sees ümber ja lisada võtmesõnasid.

Küsimuste ja probleemide korral pöörduge fotopanga administraatori poole aadressil valgamaafoto@gmail.com.

 

Valgamaa fotopanka haldab SA Valgamaa Arenguagentuur