PILT

Idee vormimine

Kuidas alustada oma ettevõtmisega?

PILT

Jätkusuutlikkus

Kuidas tagada ettevõtmise
pidev areng?

PILT

Omavalitsusele

Kuidas arendada kohaliku omavalitsuse elu?

PILT

Investorile

Kuidas saab Sinu investeering teoks Valgamaal?

Teenused alustavale ettevõtjale

TASUTA konsultatsiooni pakume järgmistes valdkondades

 • Ettevõtluse vormid
 • Äriühingute asutamine ja registreerimine
 • Äriidee hindamine
 • Maksud ja aruandlus ettevõtluses
 • Koostööpartnerite leidmine
 • Turundus ja müük
 • Väikeettevõtte juhtimine ja tegevuse planeerimine
 • Väikeettevõtte personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine
 • Äriplaani ja selle finantsprognooside koostamise nõustamine ja analüüs
Alustavale ettevõtjale suunatud toetusprogrammide alane nõustamine
 • Tingimused ja abikõlbulikkuse kriteeriumid
 • Äriidee ja äriplaani analüüs,
 • Äriplaani vastavus programmi korrale
 • Vajalike lisadokumentide olemasolu
Infoteenus
 • EAS'i meetmete ja programmide kohta
 • Ettevõtluse tugisüsteemi erinevate meetmete, struktuurifondide ja teiste organisatsioonide poolt ettevõtjatele pakutavate teenuste alase info vahendamine.
 • Info vahendamine ettevõtluskonsultantide ja nende teenuste kohta.

Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida telefonidel 510 3254, 5686 0336 või e-posti aadressidel ylle.vilo@valgamaa.ee, chaty.uibopuu@valgamaa.ee