Valgamaa ettevõtluskeskkond

Seisuga 01.01.2018  on Valgamaal 1987 ettevõtet (tabel 1). Kõige sagedamini esinevaks õiguslikuks vormiks on osaühing (1308) ning FIE (627). Enim (863) on ettevõtteid registreeritud Valga valda. 

Tegevusala järgi on kõige enam ettevõtteid:
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük -  529
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont -  442

Tabel 1. Valgamaa ettevõtete arv õigusliku vormi järgi 

  2017 2018
Maakond Õiguslik vorm    
Valga  Kokku   1 919   1 987
Füüsilisest isikust ettevõtja   640   627
Täisühing   3   3
Usaldusühing   2   3
Osaühing   1 226   1 308
Aktsiaselts   39   37
Tulundusühistu   8   8
Välismaa äriühingu filiaal   1   1